Поддержите существование нашего сайта

F-14D (P3D v4.x.) Просмотр ZIP-архива

62165-F14D.zip

Имя файла Дата Размер
F14D/ 15.04.2018 01:33
F14D/1.jpg 15.04.2018 01:31 480 KB
F14D/2.jpg 15.04.2018 01:25 605 KB
F14D/3.JPG 15.04.2018 01:25 494 KB
F14D/4.JPG 15.04.2018 01:23 795 KB
F14D/Effects/ 15.04.2018 01:32
F14D/Effects/fx_beacon_t45.fx 20.06.2014 03:53 4 KB
F14D/Effects/fx_F14D_gun.fx 24.03.2013 05:07 12 KB
F14D/Effects/fx_f14D_gunsmoke.fx 23.03.2013 05:00 69 B
F14D/Effects/fx_f14d_vclight_dino.fx 01.03.2015 19:54 1 KB
F14D/Effects/fx_F14_vclight.fx 30.05.2009 17:39 1 KB
F14D/Effects/fx_navorange_t45.fx 18.09.2012 01:34 3 KB
F14D/Effects/fx_strobe_t45.fx 18.09.2012 01:34 5 KB
F14D/F14D.gif 12.03.2013 01:30 9 KB
F14D/F14D.jpg 12.03.2013 01:30 59 KB
F14D/F14DLanding.jpg 12.03.2013 01:28 77 KB
F14D/F14DVF2.jpg 12.03.2013 01:28 105 KB
F14D/README.txt 15.04.2018 01:42 117 B
F14D/SimObjects/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/ 15.04.2018 01:39
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/aircraft.cfg 09.03.2015 00:02 38 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/docs/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/docs/F-14D_FSXA_VNATOPS.pdf 23.07.2014 03:58 9 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/docs/F-14D_Weapon_Systems_Reference_Guide.pdf 28.10.2013 03:45 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/F14D.air 04.04.2014 00:07 7 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/info.txt 15.04.2018 01:38 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Model/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Model/f14d.MDL 26.02.2015 04:28 17 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Model/f14d2.MDL 07.03.2015 15:09 12 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Model/f14d2c.MDL 08.03.2015 15:20 10 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Model/f14d2m.MDL 08.03.2015 15:54 12 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Model/model.cfg 09.03.2015 00:02 263 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/DEFAULT/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/DEFAULT/Aircraft.cfg 09.03.2015 00:02 38 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/DEFAULT/model.cfg 09.03.2015 00:02 263 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/FULLY TRANSPARENT CANOPY/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/FULLY TRANSPARENT CANOPY/model.cfg 09.03.2015 00:00 264 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/NO_SCRATCHES/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/NO_SCRATCHES/scratch_reflection.dds 14.01.2015 02:39 4 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/README.txt 09.03.2015 00:10 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/WORKING MIRRORS/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/WORKING MIRRORS/Aircraft.cfg 08.03.2015 15:21 39 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/optional_features/WORKING MIRRORS/model.cfg 08.03.2015 23:57 264 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/dsd_fsx_fuel_dump.dll 04.03.2012 20:08 136 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/APTNO.bmp 04.03.2013 23:28 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/APTYES.bmp 04.03.2013 22:43 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/HAFUAMBIGUOUS.bmp 05.08.2013 21:58 698 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/HAFUDT2.bmp 05.08.2013 21:56 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/HAFUFRIENDLY.bmp 05.08.2013 22:00 838 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/HAFUHOSTILE.bmp 05.08.2013 21:57 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/HAFULANDS.bmp 05.08.2013 21:56 698 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/HAFUUNKNOWN.bmp 05.08.2013 22:01 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/HAWNO.bmp 04.03.2013 23:27 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/HAWYES.bmp 04.03.2013 22:41 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/LAWNO.bmp 04.03.2013 23:29 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/LAWYES.bmp 04.03.2013 23:29 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/mfd_expanded_airplane_symbol.bmp 31.01.2013 06:32 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/MSI.xml 02.05.2014 04:08 26 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/NDBNO.bmp 04.03.2013 23:27 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/NDBYES.bmp 04.03.2013 22:43 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Radar_Elev.bmp 12.10.2013 06:09 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Radar_Maltese.bmp 12.10.2013 06:45 20 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/RioControl.xml 08.10.2013 04:06 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Riodisplay.xml 04.01.2014 22:39 70 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/RioRadarDisplay.xml 26.06.2014 05:31 75 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/RIOSTEERING.bmp 09.10.2013 05:15 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Rio_CROSS.bmp 15.10.2013 02:56 128 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Rio_Horizon.bmp 23.08.2013 19:35 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/RIO_Radar_ATTK.bmp 12.10.2013 07:11 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/RIO_Radar_AzEl.bmp 12.10.2013 06:54 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Rio_radar_back.bmp 04.01.2014 22:39 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Rio_radar_back_ATTK.bmp 04.01.2014 18:32 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Rio_radar_back_BIT.bmp 04.01.2014 18:32 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/RIO_Radar_BIT.bmp 12.10.2013 08:02 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/RIO_Radar_MAP.bmp 12.10.2013 06:37 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Sav4F4C.tmp 11.10.2013 00:40
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_AG.bmp 22.08.2013 05:47 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_DEGRADED.bmp 25.03.2013 06:23 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_FAILED.bmp 25.03.2013 06:19 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_guncounter.bmp 25.03.2013 06:43 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_PH.bmp 25.03.2013 06:21 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_READY.bmp 25.03.2013 06:22 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_READYANDSEL.bmp 25.03.2013 06:23 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_SELANDDEGRADED.bmp 25.03.2013 06:24 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_SP.bmp 25.03.2013 06:20 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/SMS_SW.bmp 25.03.2013 06:20 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/Thumbs.db 27.10.2013 15:02 109 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/VORNO.bmp 04.03.2013 23:27 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D/VORYES.bmp 04.03.2013 23:26 550 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/3_degr_line_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/ADL_B_00FF00.bmp 04.07.2013 04:16 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Airspeed_box_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Alpha_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Altitude_box_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/AM_CIRCLE_BIG_00FF00.bmp 06.08.2013 15:09 273 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Analog_dial_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 15 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Analog_pointer_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 252 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/AoA_bracket_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/bank_arrow_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 520 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/bank_arrow_D_00FF00.bmp 21.09.2012 18:17 4 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/bank_scale_1_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 6 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/bank_scale_2_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 14 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/bank_scale_3_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 35 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/bank_scale_D_00FF00.bmp 05.02.2013 22:10 38 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/BATR.bmp 09.07.2013 04:25 230 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/BATR_00FF00.bmp 09.07.2013 04:25 230 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Bearing_pointer_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 444 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/beta_arrow_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 520 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Boresight_B_00FF00.bmp 24.03.2014 05:06 190 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/CCIP_00FF00.bmp 16.07.2013 03:33 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/circle_SW_D_00FF00.bmp 05.07.2013 01:49 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/course_arrow_FROM_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 984 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/course_arrow_TO_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 984 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/CueFRIEND.bmp 30.03.2014 04:54 6 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/CueINRNG.bmp 09.08.2013 18:06 6 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/CueSHOOT.bmp 30.03.2014 04:54 6 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/deviation_dots_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 604 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Diamond_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Energy_caret_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 820 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/General_circle.bmp 27.03.2013 06:30 887 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/GND_TGT_DES.bmp 31.03.2014 03:04 206 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Ground_Target_00FF00.bmp 12.08.2013 04:11 938 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Gun_Cross_B_00FFFF.bmp 06.03.2012 22:00 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/hdg_tape_mask_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 132 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Heading_index_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 936 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Heading_tape_full_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 183 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Horizon_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 18 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Horizon_Extended_D_00FF00.bmp 04.02.2013 22:25 33 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Horizon_GearUp_D_00FF00.bmp 04.02.2013 23:37 33 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Horizon_ghost_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 14 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/HUD_F14D.xml 26.04.2014 16:11 117 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Needle_glideslope_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 376 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Needle_localizer_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 892 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Nird_circle.bmp 06.08.2013 20:54 53 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Nird_circle_Cue.bmp 06.08.2013 18:31 394 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Nird_circle_RNG.bmp 06.08.2013 18:22 374 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Nird_steeringdot.bmp 06.08.2013 17:59 150 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_-25_-60_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 229 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_-25_-60_D_00FF00.bmp 05.02.2013 01:00 236 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_-5_-20_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 101 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_-5_-20_D_00FF00.bmp 05.02.2013 00:53 104 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_-65_bottom_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 232 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_-65_bottom_D_00FF00.bmp 05.02.2013 01:06 239 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_20_5_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 94 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_20_5_D_00FF00.bmp 05.02.2013 20:49 100 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_25_60_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 213 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_25_60_D_00FF00.bmp 05.02.2013 21:00 226 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_65_top_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 219 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Pitch_Ladder_65_top_D_00FF00.bmp 05.02.2013 21:06 232 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Radar_Target_00FF00.bmp 05.07.2013 05:27 918 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00.bmp 05.07.2013 01:49 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_1000.bmp 05.07.2013 04:29 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_10000.bmp 05.07.2013 04:26 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_11000.bmp 05.07.2013 04:26 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_12000.bmp 05.07.2013 04:25 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_1250.bmp 09.07.2013 00:07 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_1500.bmp 05.07.2013 05:41 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_1750.bmp 09.07.2013 00:09 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_2000.bmp 05.07.2013 04:29 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_2250.bmp 09.07.2013 00:09 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_250.bmp 09.07.2013 00:05 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_2500.bmp 05.07.2013 05:42 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_2750.bmp 09.07.2013 00:10 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_3000.bmp 05.07.2013 04:28 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_3250.bmp 09.07.2013 00:10 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_3500.bmp 05.07.2013 05:43 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_3750.bmp 09.07.2013 00:10 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_4000.bmp 05.07.2013 04:28 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_4250.bmp 09.07.2013 00:11 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_4500.bmp 05.07.2013 05:43 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_4750.bmp 09.07.2013 00:17 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_500.bmp 05.07.2013 05:39 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_5000.bmp 05.07.2013 04:28 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_5500.bmp 09.07.2013 00:12 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_6000.bmp 05.07.2013 04:28 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_6500.bmp 09.07.2013 00:12 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_7000.bmp 05.07.2013 04:27 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_750.bmp 09.07.2013 00:05 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_8000.bmp 05.07.2013 04:27 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_9000.bmp 05.07.2013 04:26 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AA_D_00FF00_range.bmp 21.08.2013 16:25 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_AG_00FF00.bmp 05.07.2013 01:49 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Reticle_MAXRANGE_00FF00.bmp 10.07.2013 03:06 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/SW_circle_00FF00.bmp 27.03.2013 23:50 107 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/SW_Seeker_00FF00.bmp 01.04.2013 21:23 582 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Thumbs.db 27.10.2013 15:03 287 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Velocity_Vector_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Velocity_Vector_Caged_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Velocity_Vector_Caged_D_00FF00.bmp 04.02.2013 22:09 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Velocity_Vector_ghost_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Velocity_Vector_ghost_D_00FF00.bmp 04.02.2013 22:08 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/vsi_arc_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 8 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/vsi_arc_mask_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 8 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_HUD/Waterline_B_00FF00.bmp 06.03.2012 22:00 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/circle_SW_D_00FF00.bmp 05.07.2013 01:49 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/CueINRNG.bmp 09.08.2013 18:06 6 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/CueSHOOT.bmp 22.08.2013 07:17 6 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_1.xml 23.07.2014 04:07 139 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_1_Control.xml 02.07.2014 22:01 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_1_keys.xml 22.07.2014 00:01 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_2.xml 23.07.2014 04:09 139 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_2_Control.xml 01.06.2014 06:48 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_2_keys.xml 22.07.2014 23:02 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_3.xml 23.07.2014 04:09 139 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_3_Control.xml 01.06.2014 06:48 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_3_keys.xml 22.07.2014 23:02 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/F14DMFD_Init.xml 24.03.2014 04:08 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/General_circle.bmp 27.03.2013 06:30 887 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Ground_Target_00FF00.bmp 12.08.2013 04:11 938 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/HAFUAMBIGUOUS.bmp 05.08.2013 21:58 698 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/HAFUDT2.bmp 05.08.2013 21:56 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/HAFUFRIENDLY.bmp 05.08.2013 22:00 838 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/HAFUHOSTILE.bmp 05.08.2013 21:57 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/HAFULANDS.bmp 05.08.2013 21:56 698 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/HAFUUNKNOWN.bmp 05.08.2013 22:01 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Horiz_selection.bmp 09.12.2013 06:31 4 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/ILS_Needle_glideslope.bmp 27.06.2014 12:25 298 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/ILS_Needle_loc.bmp 27.06.2014 12:37 838 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_CHKLST_BACK.bmp 12.12.2013 05:35 257 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_DATA_BACK.bmp 26.12.2013 03:33 128 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_ECM_BACK.bmp 26.12.2013 06:52 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_ENG_BACK.bmp 26.12.2013 05:04 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_ENG_NEEDLE.bmp 26.12.2013 05:13 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_GPS_BACK.bmp 26.12.2013 03:38 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_ADF_BEARING.bmp 22.07.2014 00:01 13 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_BACK.bmp 25.12.2013 05:33 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_COURSE_DEVIATION.bmp 09.12.2013 06:31 13 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_COURSE_LINE.bmp 27.06.2014 12:01 127 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_CRS.bmp 12.12.2013 03:59 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_GROUND_TRACK_POINTER.bmp 09.12.2013 06:31 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_HDG.bmp 12.12.2013 03:59 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_HEADING_BUG.bmp 09.12.2013 06:31 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_ROSE.bmp 09.12.2013 06:31 301 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_TACAN_BEARING.bmp 27.06.2014 12:55 13 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_TP_BEARING.bmp 27.06.2014 12:54 13 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HSI_VOR_BEARING.bmp 27.06.2014 12:19 13 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HUD_BACK.bmp 13.12.2013 03:31 257 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HUD_BANK_ARROW.bmp 09.12.2013 06:31 6 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_HUD_Horizon.bmp 09.12.2013 06:31 883 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_INOP_BACK.bmp 12.12.2013 04:26 257 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_MENU1_BACK.bmp 11.12.2013 05:45 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_MENU2_BACK.bmp 11.12.2013 05:50 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_NAV_BACK.bmp 26.12.2013 03:32 128 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_OBC_BACK.bmp 12.12.2013 08:10 257 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_RECON_BACK.bmp 10.12.2013 03:13 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_AG.bmp 26.12.2013 06:03 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_AUTO.bmp 24.03.2014 02:30 18 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_BACK.bmp 24.03.2014 04:07 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_CCIP.bmp 24.03.2014 02:28 18 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_FUEL.bmp 23.03.2014 22:24 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_MAN.bmp 24.03.2014 02:31 18 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_PH.bmp 26.12.2013 06:04 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_PP.bmp 24.03.2014 02:27 14 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_SP.bmp 26.12.2013 05:35 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_SW.bmp 26.12.2013 05:56 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_SMS_TOO.bmp 24.03.2014 02:26 14 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_TSD_BACK.bmp 25.12.2013 06:37 768 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_VDI_BACK.bmp 13.12.2013 06:04 257 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_VDI_Horizon.bmp 13.12.2013 06:10 5 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/MFD_WATERLINE.bmp 09.12.2013 06:31 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Nird_circle.bmp 06.08.2013 20:54 53 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Nird_steeringdot.bmp 06.08.2013 17:59 150 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Radar_Target_00FF00.bmp 05.07.2013 05:27 918 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Reticle_AA_D_00FF00.bmp 05.07.2013 01:49 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Reticle_AA_D_00FF00_range.bmp 21.08.2013 16:25 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Reticle_AG_00FF00.bmp 05.07.2013 01:49 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Reticle_MAXRANGE_00FF00.bmp 10.07.2013 03:06 16 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/RIOSTEERING.bmp 09.10.2013 05:15 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Rio_CROSS.bmp 15.10.2013 02:56 128 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Rio_Horizon.bmp 23.08.2013 19:35 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/RWR_AA.bmp 26.12.2013 06:37 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/RWR_EM.bmp 26.12.2013 06:37 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/RWR_IR.bmp 26.12.2013 06:36 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/RWR_LAND.bmp 26.12.2013 06:37 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/RWR_SEA.bmp 26.12.2013 06:37 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/SW_circle_00FF00.bmp 27.03.2013 23:50 107 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/SW_Seeker_00FF00.bmp 01.04.2013 21:23 582 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/F14D_MFD/Vert_selection.bmp 12.12.2013 03:15 7 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/PANEL.CFG 22.07.2014 23:17 6 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/rcb-gauges/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/rcb-gauges/F14EffectControl.xml 01.04.2013 15:47 4 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/rcb-gauges/F14FlapsControl.xml 18.10.2013 05:37 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/.~lock.dsd_fsx_xml_sound.rtf# 26.02.2014 04:40 133 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/dsd_fsx_xml_sound.gau 27.03.2013 00:44 156 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/dsd_fsx_xml_sound.ini 09.03.2015 00:00 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/dsd_fsx_xml_sound.rtf 27.03.2013 00:44 85 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/dsd_fsx_xml_sound.txt 27.03.2013 00:44 15 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/F14Sound.dll 23.03.2013 05:42 112 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/Gun.wav 23.03.2013 07:30 177 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/HighGBreath.wav 18.10.2013 04:55 249 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/LowAltitude.wav 18.10.2013 03:39 257 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/LowAltitude_Gear.wav 18.10.2013 03:48 412 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/MasterCaution..wav 12.11.2010 20:40 79 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/MasterCaution.wav 28.08.2013 14:51 79 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/RWR_1.wav 17.01.2007 14:16 34 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/RWR_2.wav 17.01.2007 14:20 52 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/RWR_3.wav 17.01.2007 14:23 22 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/SonicBoom.wav 28.03.2013 03:42 152 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/Sound.ini 30.12.2013 02:46 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/SWGrowlLock.wav 27.03.2013 00:06 10 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/SWGrowlSeek.wav 27.03.2013 00:09 10 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/Switch1.wav 30.03.2013 22:16 112 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Sound/Switch2.wav 30.03.2013 22:24 51 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/Config_check_black.bmp 25.07.2013 05:20 2 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/F14Config.xml 26.06.2014 04:52 68 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/F14DConfigurator.bmp 26.06.2014 04:52 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/F14DTactical.xml 06.03.2015 03:25 70 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/FLIR.xml 04.09.2013 03:17 142 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/SMS.xml 24.03.2014 02:43 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/TacpackNotPresent.bmp 29.07.2013 02:58 87 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/Thumbs.db 25.07.2013 05:20 44 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Panel/Tactical/VARWATCHER.xml 13.02.2014 07:58 4 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/canopy_dn.wav 27.02.2013 02:43 95 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/canopy_up.wav 27.02.2013 02:43 88 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/comb_11.wav 27.02.2013 02:43 365 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/comb_1B.wav 27.02.2013 02:43 611 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/comb_21.wav 27.02.2013 02:43 365 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/comb_2B.wav 27.02.2013 02:43 594 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/comb_start.wav 27.02.2013 02:43 467 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/F14gears_dn.wav 27.02.2013 02:43 791 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/F14gears_up.wav 27.02.2013 02:43 791 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/F14_avionix.wav 27.02.2013 02:43 126 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/FA18_aapdis.wav 03.01.2013 03:48 43 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/FA18_aover.wav 03.01.2013 03:48 50 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/flaps.wav 27.02.2013 02:43 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/LaunchBarExtend.wav 27.02.2013 02:43 112 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/LaunchBarRetract.wav 27.02.2013 02:43 49 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/shutdown_1.wav 27.02.2013 02:43 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/shutdown_2.wav 27.02.2013 02:43 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/sound.cfg 18.10.2013 05:18 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/starter.wav 27.02.2013 02:43 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/TailhookExtend.wav 27.02.2013 02:43 62 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/TailhookRetract.wav 27.02.2013 02:43 45 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/wheel_roll.wav 27.02.2013 02:43 397 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/wheel_touch.wav 27.02.2013 02:43 29 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/whine_1.wav 27.02.2013 02:43 335 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/whine_2.wav 27.02.2013 02:43 335 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_burner_1.wav 27.02.2013 02:43 716 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_burner_2.wav 27.02.2013 02:43 429 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_11.wav 27.02.2013 02:43 161 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_12.wav 27.02.2013 02:43 541 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_13.wav 27.02.2013 02:43 200 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_14.wav 27.02.2013 02:43 448 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_21.wav 27.02.2013 02:43 130 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_22.wav 27.02.2013 02:43 541 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_23.wav 27.02.2013 02:43 200 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_24.wav 27.02.2013 02:43 448 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_start_1.wav 27.02.2013 02:43 467 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_comb_start_2.wav 27.02.2013 02:43 467 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_shutdown_1.wav 27.02.2013 02:43 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_shutdown_2.wav 27.02.2013 02:43 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_starter_1.wav 27.02.2013 02:43 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_starter_2.wav 27.02.2013 02:43 2 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_whine_11.wav 27.02.2013 02:43 151 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_whine_12.wav 27.02.2013 02:43 134 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_whine_14.wav 27.02.2013 02:43 268 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_whine_21.wav 27.02.2013 02:43 151 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_whine_22.wav 27.02.2013 02:43 73 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/sound/x_whine_24.wav 27.02.2013 02:43 330 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/tacpack-user.ini 11.10.2013 04:34 42 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/tacpack.ini 24.03.2014 05:01 3 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/tacpack.sig 04.04.2014 00:09 512 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Afterburner_color.dds 17.12.2013 00:15 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Afterburner_color_spec.dds 17.12.2013 02:12 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/afterburner_engine1.dds 12.08.2012 14:50 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/afterburner_engine2.dds 12.06.2012 03:06 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/afterburner_engine3.dds 12.06.2012 03:06 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/afterburner_engine4.dds 12.06.2012 03:06 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/afterburner_engine_5.dds 12.06.2012 03:06 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/AfterBurner_Spec.dds 20.04.2012 02:35 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/AfterBurner_t.dds 22.08.2007 20:06 85 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/AIM-54C_D.dds 23.07.2013 04:12 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/AIM-54C_S.dds 23.07.2013 04:12 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/AIM-7M_D.dds 02.05.2013 03:28 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/AIM-7M_S.dds 02.05.2013 00:57 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/AIM-9M_D.dds 03.05.2013 07:36 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/AIM-9M_S.dds 03.05.2013 07:35 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14D_cockpit.dds 12.09.2012 04:16 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14interior_detail.dds 28.05.2009 23:27 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_BLANK_TEXTURE.dds 06.10.2013 04:53 4 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_engine_T.dds 17.12.2014 22:04 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_engine_T_spec.dds 21.02.2015 04:07 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_fuselage_bottom_T_bump.dds 02.06.2010 02:00 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_fuselage_bottom_T_spec.dds 02.06.2010 02:01 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_fuselage_nose_T_bump.dds 02.06.2010 01:40 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_fuselage_nose_T_spec.dds 02.06.2010 02:01 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_fuselage_rear_T_bump.dds 02.06.2010 02:06 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_fuselage_rear_T_spec.dds 02.06.2010 02:01 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_fuselage_wing_roots_T_bump.dds 02.06.2010 02:00 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_fuselage_wing_roots_T_spec.dds 02.06.2010 02:01 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/f14_landing_gear_T.dds 17.12.2014 22:04 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_Mainteinance_mode_T.dds 24.09.2012 04:59 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_pylon_and_gear_doors.dds 20.09.2012 03:53 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_special_stores.dds 31.08.2013 05:57 512 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_taileron_T_bump.dds 02.06.2010 02:00 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_taileron_T_spec.dds 02.06.2010 02:01 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_tails_T_bump.dds 02.06.2010 02:00 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_tails_T_spec.dds 02.06.2010 02:01 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_wing_RT_T_bump.dds 02.06.2010 02:00 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/F14_wing_RT_T_spec.dds 02.06.2010 02:01 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Fan_rotate.dds 21.02.2015 04:07 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Fan_still.dds 21.02.2015 04:07 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Fresnel_Ramp.dds 24.08.2009 20:10 1 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/GBU-10_D.dds 19.05.2013 10:59 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/GBU-10_S.dds 19.05.2013 10:58 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/GBU-12_D.dds 06.05.2013 13:12 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/GBU-12_S.dds 06.05.2013 13:11 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/GBU-31_D.dds 06.05.2013 16:08 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/GBU-31_S.dds 06.05.2013 16:08 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Glass_canopy_reflection.dds 02.08.2012 04:26 128 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/glass_T.dds 02.07.2011 22:36 5 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Military_instrumentation_2_T.dds 12.12.2014 03:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Military_instrumentation_2_T_LM.dds 17.02.2015 03:10 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Military_instrumentation_T.dds 25.02.2015 03:12 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Military_instrumentation_T_LM_red.dds 02.03.2015 01:14 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/MK-82LD_D.dds 06.05.2013 12:27 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/MK-82LD_S.dds 06.05.2013 12:27 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/MK-83LD_D.dds 27.05.2013 08:11 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/MK-83LD_S.dds 27.05.2013 08:12 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/MK-84LD_D.dds 19.05.2013 08:44 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/MK-84LD_S.dds 19.05.2013 08:43 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/NACES_seat_1.dds 22.04.2014 13:08 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/NACES_seat_2.dds 09.12.2013 06:31 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Normal_flipper.dds 30.08.2014 06:28 4 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Ordnance_misc.dds 30.06.2013 01:24 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/scratch_reflection.dds 15.09.2014 01:47 16 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Sonic_condensation_T.dds 17.12.2013 04:45 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/Tacpack_add_advisory.dds 24.09.2013 04:18 64 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/usaf-helmet-diffuse.dds 07.01.2014 00:20 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/usaf-helmet-specular.dds 30.11.2013 19:48 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/usaf-mask-diffuse.dds 30.11.2013 07:09 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/usaf-pilot-diffuse.dds 30.11.2013 19:52 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/usaf-pilot-normal.dds 30.11.2013 19:49 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_cockpit_reflection.dds 19.08.2012 23:32 512 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_Glass.dds 02.11.2013 07:23 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_GlasshUD.dds 02.11.2013 07:23 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_MAIN_PANEL.dds 06.10.2013 04:53 4 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_MFD.dds 26.02.2013 06:15 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_MFD_LM_T.dds 02.03.2015 01:08 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_Military_dials.dds 28.02.2015 19:08 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_Military_dials_2.dds 07.03.2013 04:58 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_Military_dials_2_LM_T.dds 07.03.2013 04:58 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_Military_dials_LM_T.dds 28.02.2015 18:55 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_Military_digits.dds 12.12.2014 03:17 128 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_mirror.dds 22.06.2009 05:57 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NACES_seat.dds 11.03.2009 01:27 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_AUX_PANELS.dds 02.05.2014 04:40 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_AUX_PANELS_LM.dds 02.03.2015 01:35 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_CANOPY.dds 26.02.2015 04:15 16 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_FLOOR.dds 01.04.2013 19:55 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_HUD.dds 01.02.2013 05:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_MAIN_PANEL.dds 01.02.2013 05:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_Miscellaneous.dds 01.02.2013 05:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_SIDE_CONSOLES.dds 07.03.2013 06:50 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_SIDE_CONSOLES_LM.dds 03.03.2015 01:02 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_SIDE_PANELS.dds 15.10.2013 03:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_SIDE_PANELS_LM.dds 02.03.2015 02:03 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_NEW_windshield.dds 01.02.2013 05:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_RIO_1_T.dds 20.12.2013 07:31 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_RIO_1_T_LM.dds 05.03.2015 01:36 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_RIO_2_T.dds 20.12.2013 08:04 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_RIO_2_T_LM.dds 03.03.2015 01:54 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_RIO_3_T.dds 24.09.2013 04:16 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_RIO_3_T_LM.dds 05.03.2015 02:17 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_RIO_4_T.dds 04.03.2013 05:50 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_RIO_4_T_LM.dds 06.03.2015 02:57 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture/VC_Rio_Sens.dds 15.10.2013 03:33 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/f14_fuselage_bottom_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/f14_fuselage_nose_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/f14_fuselage_nose_T_spec.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/f14_fuselage_rear_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/F14_pylon_and_gear_doors.dds 15.04.2013 05:59 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/F14_taileron_T.dds 15.04.2013 05:59 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/F14_tails_T.dds 15.04.2013 05:59 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/F14_wing_LT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/F14_wing_RT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/info.txt 15.04.2013 05:59 798 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/texture.cfg 15.04.2013 05:59 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:49 8 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.159619/Thumbs.db 22.08.2013 07:31 12 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/f14_fuselage_bottom_T.dds 27.04.2013 04:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/f14_fuselage_nose_T.dds 27.04.2013 04:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/f14_fuselage_rear_T.dds 27.04.2013 04:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 27.04.2013 04:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/F14_pylon_and_gear_doors.dds 27.04.2013 04:33 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/F14_taileron_T.dds 27.04.2013 04:33 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/F14_tails_T.dds 27.04.2013 04:33 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/F14_wing_LT_T.dds 27.04.2013 04:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/F14_wing_RT_T.dds 27.04.2013 04:33 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/info.txt 27.04.2013 04:33 809 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/texture.cfg 27.04.2013 04:33 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:48 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.159630/Thumbs.db 22.08.2013 07:31 13 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/f14_fuselage_bottom_T.dds 14.10.2013 03:23 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/f14_fuselage_nose_T.dds 14.10.2013 03:23 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/f14_fuselage_rear_T.dds 14.10.2013 03:23 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 14.10.2013 03:23 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/F14_pylon_and_gear_doors.dds 14.10.2013 03:23 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/F14_taileron_T.dds 14.10.2013 03:23 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/F14_tails_T.dds 14.10.2013 03:23 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/F14_wing_LT_T.dds 14.10.2013 03:23 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/F14_wing_RT_T.dds 14.10.2013 03:23 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/texture.cfg 14.10.2013 03:23 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/thumbnail.jpg 14.10.2013 05:16 20 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163412/Thumbs.db 14.10.2013 05:14 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/f14_fuselage_bottom_T.dds 11.10.2013 03:14 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/f14_fuselage_nose_T.dds 11.10.2013 03:14 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/f14_fuselage_rear_T.dds 11.10.2013 03:14 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 11.10.2013 03:14 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/F14_pylon_and_gear_doors.dds 11.10.2013 03:14 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/F14_taileron_T.dds 11.10.2013 03:14 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/F14_tails_T.dds 11.10.2013 03:14 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/F14_wing_LT_T.dds 11.10.2013 03:14 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/F14_wing_RT_T.dds 11.10.2013 03:14 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/texture.cfg 11.10.2013 03:14 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/thumbnail.jpg 14.10.2013 05:13 22 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.163414/Thumbs.db 14.10.2013 05:12 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/f14_fuselage_bottom_T.dds 22.02.2013 06:20 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/f14_fuselage_nose_T.dds 22.02.2013 06:20 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/f14_fuselage_nose_T_spec.dds 22.02.2013 06:20 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/f14_fuselage_rear_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/F14_pylon_and_gear_doors.dds 22.02.2013 06:20 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/F14_taileron_T.dds 15.04.2013 05:59 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/F14_tails_T.dds 22.02.2013 06:20 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/F14_wing_LT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/F14_wing_RT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/info.txt 18.02.2013 17:40 792 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/texture.cfg 18.02.2013 17:40 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:48 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163894/Thumbs.db 22.08.2013 07:31 12 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/f14_fuselage_bottom_T.dds 22.02.2013 06:19 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/f14_fuselage_nose_T.dds 22.02.2013 06:19 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/f14_fuselage_nose_T_spec.dds 22.02.2013 06:19 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/f14_fuselage_rear_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/F14_pylon_and_gear_doors.dds 22.02.2013 06:19 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/F14_taileron_T.dds 15.04.2013 05:59 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/F14_tails_T.dds 22.02.2013 06:19 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/F14_wing_LT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/F14_wing_RT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/info.txt 22.02.2013 06:19 792 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/texture.cfg 22.02.2013 06:19 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:47 8 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163900/Thumbs.db 22.08.2013 07:31 12 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/f14_fuselage_bottom_T.dds 05.02.2013 02:32 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/f14_fuselage_nose_T.dds 21.02.2013 06:22 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/f14_fuselage_rear_T.dds 12.02.2013 03:34 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 05.02.2013 02:32 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/F14_pylon_and_gear_doors.dds 05.02.2013 02:32 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/F14_taileron_T.dds 05.02.2013 02:32 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/F14_tails_T.dds 06.02.2013 02:16 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/F14_wing_LT_T.dds 05.02.2013 02:32 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/F14_wing_RT_T.dds 05.02.2013 02:32 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/texture.cfg 22.08.2007 20:06 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:52 8 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.163904/Thumbs.db 22.08.2013 07:51 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/f14_fuselage_bottom_T.dds 12.10.2013 00:44 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/f14_fuselage_nose_T.dds 12.10.2013 00:44 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/f14_fuselage_rear_T.dds 12.10.2013 00:44 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 12.10.2013 00:44 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/F14_pylon_and_gear_doors.dds 12.10.2013 00:44 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/F14_taileron_T.dds 12.10.2013 00:44 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/F14_tails_T.dds 12.10.2013 00:44 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/F14_wing_LT_T.dds 12.10.2013 00:44 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/F14_wing_RT_T.dds 12.10.2013 00:44 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/texture.cfg 10.10.2013 02:30 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/Thumbnail.jpg 10.10.2013 06:55 21 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164247/Thumbs.db 10.10.2013 06:53 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/f14_fuselage_bottom_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/f14_fuselage_nose_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/f14_fuselage_nose_T_spec.dds 22.02.2013 06:19 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/f14_fuselage_rear_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/F14_pylon_and_gear_doors.dds 22.02.2013 06:19 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/F14_taileron_T.dds 15.04.2013 05:59 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/F14_tails_T.dds 22.02.2013 06:19 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/F14_tails_T_spec.dds 22.02.2013 06:19 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/F14_wing_LT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/F14_wing_RT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/info.txt 15.02.2013 01:36 791 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/texture.cfg 15.02.2013 01:36 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:44 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164342/Thumbs.db 22.08.2013 07:31 13 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/f14_fuselage_bottom_T.dds 07.05.2013 03:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/f14_fuselage_nose_T.dds 07.05.2013 03:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/f14_fuselage_nose_T_spec.dds 07.05.2013 03:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/f14_fuselage_rear_T.dds 07.05.2013 03:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 07.05.2013 03:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/F14_pylon_and_gear_doors.dds 07.05.2013 03:18 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/F14_taileron_T.dds 07.05.2013 03:18 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/F14_tails_T.dds 07.05.2013 03:18 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/F14_wing_LT_T.dds 07.05.2013 03:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/F14_wing_RT_T.dds 07.05.2013 03:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/info.txt 07.05.2013 03:18 806 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/texture.cfg 07.05.2013 03:18 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:45 8 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164348/Thumbs.db 22.08.2013 07:31 11 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/f14_fuselage_bottom_T.dds 21.02.2013 06:22 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/f14_fuselage_nose_T.dds 21.02.2013 06:22 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/f14_fuselage_rear_T.dds 21.02.2013 06:22 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 14.02.2013 04:21 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/F14_pylon_and_gear_doors.dds 14.02.2013 04:28 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/F14_taileron_T.dds 14.02.2013 04:28 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/F14_tails_T.dds 14.02.2013 04:28 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/F14_wing_LT_T.dds 14.02.2013 04:28 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/F14_wing_RT_T.dds 14.02.2013 04:28 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/texture.cfg 22.08.2007 20:06 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:39 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164350/Thumbs.db 22.08.2013 07:38 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/f14_fuselage_bottom_T.dds 14.02.2013 04:22 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/f14_fuselage_nose_T.dds 22.02.2013 07:03 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/f14_fuselage_rear_T.dds 15.02.2013 04:07 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 14.02.2013 04:22 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/F14_pylon_and_gear_doors.dds 14.02.2013 05:11 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/F14_taileron_T.dds 14.02.2013 04:22 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/F14_tails_T.dds 14.02.2013 04:22 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/F14_tails_Tclean.dds 14.02.2013 04:22 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/F14_wing_LT_T.dds 14.02.2013 04:22 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/F14_wing_RT_T.dds 14.02.2013 04:22 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/texture.cfg 22.08.2007 20:06 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:50 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164601/Thumbs.db 22.08.2013 07:32 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/f14_fuselage_bottom_T.dds 21.02.2013 06:17 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/f14_fuselage_nose_T.dds 22.02.2013 06:17 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/f14_fuselage_rear_T.dds 21.02.2013 06:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 21.02.2013 06:18 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/F14_pylon_and_gear_doors.dds 21.02.2013 06:17 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/F14_taileron_T.dds 21.02.2013 06:17 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/F14_tails_T.dds 21.02.2013 06:17 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/F14_wing_LT_T.dds 21.02.2013 06:17 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/F14_wing_RT_T.dds 21.02.2013 06:17 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/Hani Michal Repaint.png 06.02.2013 00:00 15 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/texture.cfg 22.08.2007 23:06 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:46 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/texture.164602/Thumbs.db 22.08.2013 07:32 10 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/ 15.04.2018 01:32
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/f14_fuselage_bottom_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/f14_fuselage_nose_T.dds 22.02.2013 06:19 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/f14_fuselage_nose_T_spec.dds 22.02.2013 06:19 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/f14_fuselage_rear_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/f14_fuselage_wing_roots_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/F14_pylon_and_gear_doors.dds 22.02.2013 06:19 256 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/F14_taileron_T.dds 22.02.2013 06:19 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/F14_tails_T.dds 22.02.2013 06:19 1 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/F14_wing_LT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/F14_wing_RT_T.dds 15.04.2013 05:59 4 MB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/info.txt 15.02.2013 01:36 788 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/texture.cfg 15.02.2013 01:36 137 B
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/thumbnail.jpg 22.08.2013 07:46 9 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/Texture.164603/Thumbs.db 22.08.2013 07:32 12 KB
F14D/SimObjects/Airplanes/Grumman_F14D/tp-public.key 04.04.2014 00:09 3 KB
avsim_su.diz 14.04.2018 18:58 310 B
Итого: 768 MB
F-14D откорректирован под P3D v4.x чудесная модель нареканий нет .
→ Размер: 220 MB
→ Дата: 3 года назад (15.04.2018 01:59)
→ Автор: Неизвестен
→ Прислал: V_V_Ping (прислал 3 файла )
→ Разрешил модератор: U-HCK
→ Лицензия: Freeware - Бесплатная версия, распространение не ограничено
→ Скачан: 644 раза