Аэропорт Рига 1980 год. Просмотр ZIP-архива

71694-Riga1980b.zip

Имя файла Дата Размер
Earth nav data/+50+020/ 18.12.2020 22:11
Earth nav data/+50+020/+56+023.dsf 13.05.2021 17:08 27 KB
Earth nav data/+50+020/+57+023.dsf 13.05.2021 17:08 447 B
Earth nav data/apt.dat 13.05.2021 17:08 3 KB
Earth nav data/nav.dat 14.12.2020 12:21 521 B
earth.wed.bak.xml 13.05.2021 17:08 2 MB
earth.wed.xml 13.05.2021 17:09 2 MB
For_user_nav_dat__Only_for_EVRA_1980.txt 13.05.2021 18:46 1 KB
forest/forest__mix_small.for 05.12.2020 02:39 524 B
forest/forest__mix_small1.for 05.12.2020 02:56 522 B
forest/forest_mix.png 16.05.2015 23:45 4 MB
forest/POLE.png 27.08.2016 13:18 3 MB
forest/POLE.pol 25.11.2020 20:38 90 B
GroundTraffic.txt 13.05.2021 16:50 5 KB
objects/admin.png 12.05.2021 17:20 2 MB
objects/admin_LIT.png 12.05.2021 17:29 743 KB
objects/adminrix.obj 12.05.2021 18:16 13 KB
objects/an-24-0.obj 01.12.2020 17:48 211 KB
objects/an-24-0.png 05.05.2013 06:01 388 KB
objects/an-24-0_LIT.png 01.12.2020 18:45 187 KB
objects/asf.lin 17.12.2020 01:19 180 B
objects/asf.png 27.11.2020 00:09 370 KB
objects/asf.pol 30.11.2020 16:40 156 B
objects/asf_NML.png 26.11.2020 23:23 164 KB
objects/asf3.lin 26.11.2020 23:13 196 B
objects/bl_3_EVRA.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_3_EVRA_LIT.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_3_EVRA_roof.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_4_EVRA.png 12.05.2021 19:19 3 MB
objects/bl_4_EVRA_LIT.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_4_EVRA_roof.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_6_EVRA.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_6_EVRA_LIT.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_6_EVRA_roof.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_7_evra.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_7_EVRA_LM.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/bl_7_evra_roof.dds 23.10.2017 17:53 3 MB
objects/Forest/ 12.05.2021 21:34
objects/Forest/forest-x.for 30.07.2019 20:52 484 B
objects/Forest/forest-y.for 16.06.2020 11:34 531 B
objects/Forest/forest-z.for 01.03.2021 01:40 726 B
objects/Forest/forest-zs.for 03.03.2021 01:33 716 B
objects/Forest/grass/ 14.12.2020 17:03
objects/Forest/grass/grass.png 06.08.2019 15:36 2 MB
objects/Forest/grass/grass_min.for 05.03.2021 15:12 629 B
objects/Forest/grass/grass1.for 06.08.2019 15:36 629 B
objects/Forest/grass/grass3.for 11.06.2020 15:39 578 B
objects/Forest/trees-x.png 30.07.2019 20:52 2 MB
objects/GRAZ.png 13.04.2012 01:56 55 KB
objects/GRAZ.pol 30.10.2012 18:31 111 B
objects/Hard_Surface.png 07.01.2011 21:05 154 B
objects/Hard_Surface.pol 14.01.2011 15:50 113 B
objects/hotel.obj 12.05.2021 18:15 19 KB
objects/hotel.png 12.05.2021 17:34 2 MB
objects/hotel_LIT.png 12.05.2021 17:42 866 KB
objects/Ikarus-250INT.obj 06.03.2021 02:34 305 KB
objects/Ikarus-250STA.obj 17.01.2021 23:57 659 KB
objects/Ikarus-260-01.png 13.05.2021 03:07 469 KB
objects/IkarusINT.png 17.01.2021 23:29 553 KB
objects/IkarusINT_LIT.png 04.03.2021 02:33 242 KB
objects/IkarusSTA.png 17.01.2021 23:07 555 KB
objects/Ikarus-up.obj 13.05.2021 03:13 391 KB
objects/infra_1_05.obj 12.05.2021 19:22 7 KB
objects/infra_1_06.obj 12.05.2021 19:24 28 KB
objects/infra_1_07.obj 12.05.2021 19:25 34 KB
objects/infra_1_08.obj 12.05.2021 19:25 75 KB
objects/infra_1_11.obj 12.05.2021 19:26 6 KB
objects/infra_1_12.obj 12.05.2021 19:27 44 KB
objects/infra_1_13.obj 12.05.2021 19:27 15 KB
objects/infra_1_14.obj 12.05.2021 19:28 10 KB
objects/LAV.obj 06.02.2021 00:37 12 KB
objects/lav.png 03.02.2021 16:44 45 KB
objects/lav_NML.png 05.02.2021 17:09 68 KB
objects/LAZ699R.png 28.02.2021 21:04 751 KB
objects/LAZ699R_LIT.png 04.03.2021 02:35 477 KB
objects/light.obj 06.03.2021 02:08 12 KB
objects/light.png 30.11.2020 01:19 226 KB
objects/light.str 29.11.2020 18:23 51 B
objects/light_LIT.png 30.11.2020 02:03 69 KB
objects/light1.obj 04.02.2021 19:35 15 KB
objects/light2.obj 30.11.2020 02:18 16 KB
objects/light3.obj 06.03.2021 02:09 38 KB
objects/LightPole.obj 06.03.2021 19:32 26 KB
objects/LineA.lin 25.11.2020 13:53 126 B
objects/LineA.png 30.10.2012 18:36 24 KB
objects/LineC.lin 25.11.2020 13:53 135 B
objects/LineC.png 30.05.2020 19:55 27 KB
objects/LineR.lin 25.11.2020 13:52 139 B
objects/LineR.png 04.10.2012 00:34 27 KB
objects/linia.lin 25.03.2013 18:20 127 B
objects/linia.png 30.03.2013 01:34 22 KB
objects/liniat.lin 24.11.2020 04:02 128 B
objects/liniat.png 24.11.2020 04:03 27 KB
objects/moskv2140.obj 27.06.2020 00:54 38 KB
objects/moskv2140.png 27.06.2020 00:04 1 MB
objects/moskv2140_NML.png 27.06.2020 00:21 499 KB
objects/name.png 13.05.2021 01:05 856 KB
objects/name_LIT.png 13.05.2021 01:04 1023 KB
objects/name_NML.png 18.12.2020 22:01 766 KB
objects/namerix.obj 13.05.2021 01:45 23 KB
objects/Osevaya_lin.lin 01.06.2020 16:44 158 B
objects/Osevaya_lin.png 03.07.2020 21:11 48 KB
objects/peron/ 12.05.2021 23:59
objects/peron/0.lin 22.09.2016 00:46 148 B
objects/peron/02.png 26.11.2020 17:03 21 KB
objects/peron/1.lin 22.09.2016 00:51 142 B
objects/peron/13_other_hold_wide.lin 18.03.2020 02:35 148 B
objects/peron/14_ils_hold_wide.lin 18.03.2020 02:35 151 B
objects/peron/17.png 26.11.2020 16:35 11 KB
objects/peron/18.png 12.05.2021 23:57 16 KB
objects/peron/2.lin 22.09.2016 00:51 145 B
objects/peron/20.png 26.11.2020 16:59 20 KB
objects/peron/3.lin 22.09.2016 00:50 145 B
objects/peron/3.pol 08.02.2013 05:17 91 B
objects/peron/35.png 26.11.2020 17:11 16 KB
objects/peron/36.png 12.05.2021 23:58 16 KB
objects/peron/4.lin 22.09.2016 00:51 145 B
objects/peron/5.lin 22.09.2016 00:51 145 B
objects/peron/6.lin 22.09.2016 00:51 148 B
objects/peron/7.lin 22.09.2016 00:52 148 B
objects/peron/8.lin 22.09.2016 00:52 148 B
objects/peron/9.lin 22.09.2016 00:52 148 B
objects/peron/Asphalt03.png 05.01.2021 02:17 2 MB
objects/peron/Asphalt03.pol 05.01.2021 02:00 164 B
objects/peron/Asphalt03_NML.png 21.11.2020 16:40 2 MB
objects/peron/Num_MC.png 13.06.2020 16:52 741 KB
objects/peron/Rsfalt.png 15.12.2011 21:19 2 MB
objects/peron/Rsfalt.pol 10.05.2021 23:31 120 B
objects/peron/Rsfalt_Normal.png 01.06.2020 00:01 1 MB
objects/peron/Rsfalt1.pol 01.06.2020 23:56 105 B
objects/peron/taxilines.bmp 27.11.2020 02:25 768 KB
objects/peron/taxilines.png 27.11.2020 02:47 213 KB
objects/peron/vpp02.pol 12.06.2020 23:17 91 B
objects/peron/vpp18.pol 12.05.2021 23:59 91 B
objects/peron/vpp20.pol 12.06.2020 23:16 91 B
objects/peron/vpp36.pol 12.05.2021 23:59 91 B
objects/peron/zabor8.fac 15.06.2020 15:44 268 B
objects/peron/zabor8.png 15.06.2020 15:59 80 KB
objects/peron/zabor8_NML.png 15.06.2020 15:40 32 KB
objects/Porog_OLD.png 14.02.2012 01:01 115 KB
objects/Porog_OLD.pol 14.02.2012 01:00 102 B
objects/Raf_civ.png 13.05.2021 17:14 928 KB
objects/Raf_civ1.png 13.05.2021 17:14 922 KB
objects/Raf_civ2.png 13.05.2021 17:14 869 KB
objects/RAFb.obj 13.05.2021 14:57 63 KB
objects/RAFg.obj 13.05.2021 14:58 63 KB
objects/RAFy.obj 13.05.2021 14:58 63 KB
objects/riga_lightpole.png 10.04.2020 20:07 12 KB
objects/riga_lightpole_LIT.png 10.04.2020 20:07 13 KB
objects/SignsAndLightsUS.dds 17.03.2020 23:58 683 KB
objects/SignsAndLightsUS_LIT.dds 17.03.2020 23:58 341 KB
objects/terminalglass.obj 16.12.2020 18:53 42 KB
objects/terminalglass.png 16.12.2020 19:25 2 MB
objects/terminalglass_NML.dds 17.10.2017 16:18 5 MB
objects/terminalglass2 _LIT.png 18.12.2020 23:25 2 MB
objects/terminalglass2.obj 13.05.2021 01:46 1 KB
objects/terminalglass2.png 13.05.2021 01:06 549 KB
objects/terminalrix.obj 14.12.2020 01:25 675 KB
objects/terminalrix.png 13.05.2021 01:05 4 MB
objects/terminalrix_NML.png 14.12.2020 01:23 2 MB
objects/tower_1_EVRA.png 21.12.2020 15:41 3 MB
objects/tower_1_EVRA_LIT.png 13.05.2021 17:05 161 KB
objects/tower_1_EVRA_NML.png 21.12.2020 17:04 2 MB
objects/tower_EVRA.obj 13.05.2021 02:00 46 KB
objects/tower_EVRA1.obj 21.12.2020 17:07 76 KB
objects/valgykla.obj 20.06.2020 23:38 250 KB
objects/vaz2101.obj 18.06.2020 00:37 61 KB
objects/vaz2101.png 17.06.2020 22:57 1 MB
objects/vaz2101_NML.png 17.06.2020 23:35 461 KB
objects/vaz2101a.obj 18.06.2020 00:38 61 KB
objects/vaz2101a.png 17.06.2020 23:19 679 KB
objects/vaz2101a_LIT.png 21.06.2020 19:13 196 KB
objects/vaz2101an.obj 21.06.2020 19:26 61 KB
objects/vaz2101b.obj 18.06.2020 00:38 61 KB
objects/vaz2101b.png 17.06.2020 23:20 777 KB
objects/vaz2101c.obj 21.06.2020 19:47 61 KB
objects/vaz2101c.png 17.06.2020 23:20 797 KB
objects/vaz2101c_LIT.png 21.06.2020 19:11 436 KB
objects/vaz2101cn.obj 21.06.2020 19:48 61 KB
objects/vaz2103.obj 17.06.2020 19:01 60 KB
objects/vaz2103.png 17.06.2020 22:26 1006 KB
objects/vaz2103_NML.png 17.06.2020 16:48 615 KB
objects/vaz2103a.obj 18.06.2020 00:50 60 KB
objects/vaz2103a.png 18.06.2020 00:43 845 KB
objects/vaz2103a_LIT.png 21.06.2020 19:15 197 KB
objects/vaz2103an.obj 21.06.2020 19:29 60 KB
objects/vaz2103b.obj 18.06.2020 00:50 60 KB
objects/vaz2103b.png 18.06.2020 00:44 842 KB
objects/vaz2103c.obj 18.06.2020 00:50 60 KB
objects/vaz2103c.png 18.06.2020 00:46 745 KB
objects/vaz2103c_LIT.png 21.06.2020 19:17 211 KB
objects/vaz2103cn.obj 21.06.2020 19:48 60 KB
objects/vishka.png 18.02.2014 02:41 3 MB
objects/VolgaTaxi.dds 31.05.2019 01:10 171 KB
objects/volgataxi.obj 12.05.2021 19:44 268 KB
objects/VolgaTaxi_LIT.png 21.06.2020 19:22 43 KB
objects/volgataxi1.obj 12.05.2021 19:44 268 KB
objects/VolgaTaxi2.dds 28.06.2020 23:03 171 KB
objects/volgataxi2.obj 12.05.2021 19:43 268 KB
objects/zaz968.obj 27.06.2020 00:45 35 KB
Phototerrain/rix1.dds 13.05.2021 00:15 5 MB
Phototerrain/rix1.png 12.05.2021 23:51 5 MB
Phototerrain/rix1.pol 14.12.2020 18:38 166 B
Phototerrain/rix1+0k+2k.dds 13.05.2021 00:14 3 MB
Phototerrain/rix1+0k+2k.png 12.05.2021 23:46 922 KB
Phototerrain/rix1+0k+2k.pol 14.12.2020 18:38 172 B
plugins/GroundTraffic/ 06.03.2021 03:38
plugins/GroundTraffic/64/ 06.03.2021 03:38
plugins/GroundTraffic/64/lin.xpl 06.03.2021 03:29 75 KB
plugins/GroundTraffic/64/win.xpl 06.03.2021 03:29 168 KB
plugins/GroundTraffic/lin.xpl 06.03.2021 03:29 70 KB
plugins/GroundTraffic/mac.xpl 06.03.2021 03:29 142 KB
plugins/GroundTraffic/Obj/ 14.12.2020 17:03
plugins/GroundTraffic/Obj/VolgaTaxi.dds 31.05.2019 01:10 171 KB
plugins/GroundTraffic/Obj/VolgaTaxi_LIT.png 21.06.2020 19:22 43 KB
plugins/GroundTraffic/Obj/volgataxi1.obj 27.11.2020 20:28 268 KB
plugins/GroundTraffic/Obj/VolgaTaxi2.dds 28.06.2020 23:03 171 KB
plugins/GroundTraffic/Obj/volgataxi2.obj 27.11.2020 20:28 268 KB
plugins/GroundTraffic/ReadMe.txt 06.03.2021 03:29 244 B
plugins/GroundTraffic/win.xpl 06.03.2021 03:29 169 KB
Poly/asfaltti.dds 07.09.2012 20:11 5 MB
Poly/asfaltti.pol 29.01.2021 22:45 111 B
Poly/bus_vpp_1.png 04.09.2016 13:14 168 KB
Poly/bus_vpp_1.pol 24.11.2020 17:49 145 B
Poly/edging.lin 25.11.2020 20:39 141 B
Poly/edging.png 23.04.2014 00:54 1 MB
Poly/edging.pspimage 29.11.2020 01:38 2 MB
Poly/edging_1.lin 28.08.2016 21:01 143 B
Poly/edging_3.lin 04.09.2016 16:19 143 B
Poly/edging_3.png 04.09.2016 16:19 126 KB
Poly/edging_4.lin 04.09.2016 22:46 144 B
Poly/edging_4.png 26.09.2016 23:28 370 KB
Poly/edging_5.lin 07.12.2016 03:43 143 B
Poly/edging_5.png 08.12.2016 03:06 1 MB
Poly/edging1.lin 29.11.2020 00:12 142 B
Poly/edging1.png 29.11.2020 14:33 446 KB
Poly/edging2.lin 29.11.2020 14:34 142 B
Poly/edging2.pspimage 29.11.2020 17:57 2 MB
Poly/edging3.png 29.11.2020 00:27 1 MB
Poly/fence_1.fac 26.11.2020 22:52 200 B
Poly/fence_1.png 07.12.2016 02:45 233 KB
Poly/fence_1_LIT.png 06.09.2013 04:40 4 KB
Poly/fence_2.fac 29.09.2016 03:52 200 B
Poly/fence_2.png 29.09.2016 03:47 249 KB
Polygons/Asphalt01.png 21.11.2020 16:40 2 MB
Polygons/Asphalt01.pol 21.11.2020 16:40 164 B
Polygons/Asphalt01_NML.png 21.11.2020 16:40 3 MB
Polygons/Asphalt03.png 21.11.2020 16:40 3 MB
Polygons/Asphalt03.pol 21.11.2020 16:40 164 B
Polygons/Asphalt03_NML.png 21.11.2020 16:40 2 MB
Polygons/Asphalt04.png 21.11.2020 16:40 2 MB
Polygons/Asphalt04.pol 21.11.2020 16:40 162 B
Polygons/Asphalt04_NML.png 21.11.2020 16:40 2 MB
Polygons/Concrete01.png 21.11.2020 16:40 3 MB
Polygons/Concrete01.pol 21.11.2020 16:40 172 B
Polygons/Concrete01_NML.png 21.11.2020 16:40 2 MB
Polygons/Mask01.png 21.11.2020 16:40 1 MB
Polygons/Mask01.pol 21.11.2020 16:40 159 B
Polygons/Mask01_NML.png 21.11.2020 16:40 551 KB
Polygons/Mask02.png 26.11.2020 02:54 944 KB
Polygons/Mask02.pol 26.11.2020 02:48 105 B
Polygons/Mask02_NML.png 26.11.2020 02:10 530 KB
Polygons/Mask03.png 21.11.2020 16:40 369 KB
Polygons/Mask03.pol 21.11.2020 16:40 158 B
Polygons/Mask03_NML.png 21.11.2020 16:40 509 KB
Polygons/Mask04.png 21.11.2020 16:40 7 MB
Polygons/Mask04.pol 21.11.2020 16:40 159 B
Polygons/Mask04_NML.png 21.11.2020 16:40 3 MB
Polygons/RW/ 16.12.2020 18:10
Polygons/RW/Dirt01.png 21.11.2020 16:40 95 KB
Polygons/RW/edge.lin 21.11.2020 16:40 161 B
Polygons/RW/edge.png 21.11.2020 16:40 57 KB
Polygons/RW/edge_NML.png 21.11.2020 16:40 42 KB
Polygons/RW/Osevaya_lin.lin 21.11.2020 16:40 148 B
Polygons/RW/Osevaya_lin.png 25.11.2020 19:33 139 KB
Polygons/RW/Osevaya_lin1.lin 21.11.2020 16:40 210 B
Polygons/RW/Osevaya_lin1.png 16.12.2020 18:10 160 KB
Polygons/RW/Osevaya_lin1_NML.png 21.11.2020 16:40 153 KB
Polygons/RW/Porog.png 25.11.2020 19:14 2 MB
Polygons/RW/Porog.pol 24.11.2020 16:00 98 B
Polygons/RW/Touch.png 25.11.2020 19:31 369 KB
Polygons/RW/Touch.pol 21.11.2020 16:40 96 B
Polygons/Skid_Marks.lin 21.11.2020 16:40 146 B
Polygons/Skid_Marks.png 21.11.2020 16:40 54 KB
README!!!.pdf 15.05.2021 11:37 17 MB
avsim_su.diz 15.05.2021 09:51 310 B
Итого: 194 MB
Аэропорт Рига 1980 год.Обязательно читать README.pdf
Все вопросы задавайте в моей теме.
https://www.avsim.su/forum/top​ic/187171-аэропорты-ссср/
→ Размер: 154 MB
→ Дата: 1 год назад (15.05.2021 06:57)
→ Прислал: approved (прислал 21 файл )
→ Разрешил модератор: Ляпучка
→ Лицензия: Лицензия поставляется в архиве
→ Скачан: 108 раз