Поддержите существование нашего сайта

Antonov AN158 Просмотр ZIP-архива

70420-AN158.zip

Имя файла Дата Размер
AN158/ 19.12.2020 19:01
AN158/aircraft.cfg 20.12.2020 21:34 16 KB
AN158/AN 158 CHECK_LIST.png 13.12.2020 22:48 1 MB
AN158/AN158_check.htm 05.06.2018 01:56 1 KB
AN158/AN158_check_archivos/ 13.12.2020 22:50
AN158/AN158_check_archivos/image001.png 05.06.2018 01:56 294 KB
AN158/AN158_check_archivos/image002.png 05.06.2018 01:56 259 KB
AN158/AN158_ref.htm 05.06.2018 01:47 8 KB
AN158/AN158_ref_archivos/ 10.08.2020 23:56
AN158/AN158_ref_archivos/image001.jpg 05.06.2018 01:47 32 KB
AN158/AN158_ref_archivos/image002.png 05.06.2018 01:47 74 KB
AN158/Antonov An158.air 11.11.2020 23:36 7 KB
AN158/effects/ 21.09.2020 23:14
AN158/effects/AN158_APU.fx 12.09.2020 21:15 1 KB
AN158/effects/AN158_APU_FLAME.fx 12.09.2020 22:14 6 KB
AN158/effects/AN158_FX_LL_1.fx 19.07.2015 21:45 32 KB
AN158/effects/AN158_FX_LL_2.fx 19.07.2015 21:40 12 KB
AN158/effects/AN158_logo.fx 09.02.2004 01:35 3 KB
AN158/effects/AN158_logo_wide.fx 27.05.2015 22:10 1 KB
AN158/effects/AN158_navgreh.fx 13.11.2014 07:34 5 KB
AN158/effects/AN158_navredh.fx 13.11.2014 07:34 5 KB
AN158/effects/An158_Reflections.fx 08.01.2015 13:44 1 KB
AN158/effects/fx_2.bmp 13.11.2014 07:25 128 KB
AN158/effects/fx_AN158_LIGHT_1.bmp 19.07.2015 21:57 256 KB
AN158/fonts/ 13.12.2020 22:54
AN158/fonts/CDU7.TTF 16.05.2012 21:06 28 KB
AN158/fonts/LCD.TTF 09.02.2010 16:06 71 KB
AN158/Imagen.jpg 12.07.2018 19:53 93 KB
AN158/model.vc/ 11.11.2020 01:51
AN158/model.vc/AN158_VC.mdl 11.11.2020 01:50 4 MB
AN158/model.vc/model.cfg 09.04.2019 02:51 29 B
AN158/modules/ 29.11.2020 01:50
AN158/modules/Traffic.DLL 01.09.2004 08:46 39 KB
AN158/modules/TrafficRadar.dll 06.03.2012 00:04 156 KB
AN158/panel/ 25.12.2020 02:58
AN158/panel.ws/ 27.11.2020 22:20
AN158/panel.ws/AN158_CENTER_UP_PANEL.bmp 02.09.2020 16:43 2 MB
AN158/panel.ws/AN158_WS_2133X1200.bmp 08.01.2020 11:08 7 MB
AN158/panel.ws/AN_158_DISPLAY_ZOOM.bmp 02.12.2014 03:15 2 MB
AN158/panel.ws/GAUGES_VC1.bmp 19.10.2020 23:40 3 MB
AN158/panel.ws/GAUGES_VC2.bmp 06.09.2019 10:17 3 MB
AN158/panel.ws/GAUGES_VC3.bmp 03.09.2020 18:50 3 MB
AN158/panel.ws/Panel.cfg 21.12.2020 02:04 16 KB
AN158/panel/ACP_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 163 KB
AN158/panel/AGR96G.CAB 21.12.2020 01:53 113 KB
AN158/panel/AN158_CENTER_UP_PANEL.bmp 02.09.2020 16:43 2 MB
AN158/panel/AN158_gauges.CAB 21.12.2020 01:53 478 KB
AN158/panel/An_158_background_1600x1200.bmp 15.05.2016 22:51 5 MB
AN158/panel/AN_158_DISPLAY_ZOOM.bmp 02.12.2014 03:15 2 MB
AN158/panel/CENTER_PANEL_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 2 MB
AN158/panel/CLOCK_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 249 KB
AN158/panel/dsd_fs9_fuel_dump.gau 04.03.2012 20:07 136 KB
AN158/panel/dsd_fsx_xml_sound.gau 18.12.2018 00:22 149 KB
AN158/panel/EICAS_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 56 KB
AN158/panel/FCU_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 272 KB
AN158/panel/FMC_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 1 MB
AN158/panel/FMC_U.CAB 21.12.2020 01:53 69 KB
AN158/panel/MC_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 13 KB
AN158/panel/MFD_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 1 MB
AN158/panel/MFD_CU_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 184 KB
AN158/panel/OVHD_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 1 MB
AN158/panel/Panel.cfg 09.11.2020 12:09 7 KB
AN158/panel/PFD_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 258 KB
AN158/panel/RMI_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 301 KB
AN158/panel/RTU_4220.CAB 21.12.2020 01:53 89 KB
AN158/panel/SADC_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 386 KB
AN158/panel/TCAS_AN158.CAB 21.12.2020 01:53 1 MB
AN158/panel/XML_sounds/ 20.12.2020 23:30
AN158/panel/XML_sounds/ALERT.wav 10.02.2006 01:09 76 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_010.wav 09.12.2012 23:57 23 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_020.wav 09.12.2012 23:57 24 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_030.wav 09.12.2012 23:57 21 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_040.wav 09.12.2012 23:57 24 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_050.wav 09.12.2012 23:57 20 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_060.wav 09.12.2012 23:57 26 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_070.wav 09.12.2012 23:57 25 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_100.wav 09.12.2012 23:57 29 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_1000.wav 09.12.2012 23:57 37 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_200.wav 09.12.2012 23:57 33 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_2500.wav 09.12.2012 23:57 56 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_300.wav 09.12.2012 23:57 34 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_400.wav 09.12.2012 23:57 33 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_500.wav 09.12.2012 23:57 29 KB
AN158/panel/XML_sounds/ALTITUD_ALERT_MINIMUM.wav 09.12.2012 23:57 34 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_aircond.wav 21.02.2016 01:32 360 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_aircond_off.wav 21.02.2016 01:32 363 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_aircond_on.wav 21.02.2016 01:32 192 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_APURunning.wav 13.07.2011 08:27 2 MB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_APUShutdown.wav 13.07.2011 08:27 7 MB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_APUStartup.wav 24.02.2016 12:52 8 MB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_Click_Sound.wav 09.12.2012 23:57 3 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_GPU_Sound.wav 25.05.2004 09:20 369 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_HiChime.wav 10.10.2011 09:16 441 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_HiChime1.wav 10.09.2011 02:00 155 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_HiChime2.wav 10.09.2011 02:00 155 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_KnobRotate.wav 03.11.2016 05:24 520 B
AN158/panel/XML_sounds/AN158_LARGE_SWITCH.wav 10.02.2006 01:13 11 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_OVERBANK.wav 15.11.2004 23:56 65 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_OVERSPEED.wav 30.03.2017 02:33 84 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_Push Button.wav 06.02.2019 13:24 29 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_Push_Sound.wav 30.12.2011 14:02 348 B
AN158/panel/XML_sounds/AN158_ROTARY_SWITCH.wav 10.02.2006 01:15 6 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_Switch_Sound.wav 25.09.2007 02:29 6 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_VOICE_AP_DISCONECT.WAV 14.03.2016 11:39 205 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_wipershigh.wav 10.07.2017 13:34 247 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_wipershigh1.wav 10.07.2017 13:34 247 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_wiperslow.wav 10.07.2017 13:34 291 KB
AN158/panel/XML_sounds/AN158_wiperslow1.wav 10.07.2017 13:34 291 KB
AN158/panel/XML_sounds/ApproachMinimums.wav 17.07.2017 20:29 67 KB
AN158/panel/XML_sounds/AP_MODE_CHG.wav 29.01.2019 02:38 16 KB
AN158/panel/XML_sounds/BANK_ANGLE.wav 10.02.2006 01:11 151 KB
AN158/panel/XML_sounds/BOTONPush.wav 01.05.2011 10:45 11 KB
AN158/panel/XML_sounds/BUZZ.wav 10.02.2006 01:12 83 KB
AN158/panel/XML_sounds/DONT_SINK.wav 10.02.2006 01:12 1 MB
AN158/panel/XML_sounds/dsd_fsx_xml_sound.ini 27.11.2020 22:24 3 KB
AN158/panel/XML_sounds/dsd_fsx_xml_sound.txt 26.08.2014 03:11 18 KB
AN158/panel/XML_sounds/flap_lever_up.wav 03.01.2016 00:06 10 KB
AN158/panel/XML_sounds/GPWS_005.wav 09.12.2012 23:57 25 KB
AN158/panel/XML_sounds/GPWS_SINKRATE.wav 09.12.2012 23:57 50 KB
AN158/panel/XML_sounds/GPWS_TOOLOWFLAPS.wav 09.12.2012 23:57 86 KB
AN158/panel/XML_sounds/GPWS_TOOLOWGEAR.wav 09.12.2012 23:57 92 KB
AN158/panel/XML_sounds/GPWS_TOOLOWTERRAIN.wav 09.12.2012 23:57 100 KB
AN158/panel/XML_sounds/GPWS_windshear.wav 02.07.2004 13:17 27 KB
AN158/panel/XML_sounds/HiLoChime.wav 10.10.2011 09:15 441 KB
AN158/panel/XML_sounds/KnobRotate.wav 16.12.2012 11:35 25 KB
AN158/panel/XML_sounds/Lever_Sound.WAV 25.09.2007 02:27 7 KB
AN158/panel/XML_sounds/LoChime.wav 10.10.2011 09:16 150 KB
AN158/panel/XML_sounds/MINAMUM.wav 10.02.2006 01:14 135 KB
AN158/panel/XML_sounds/Minimums.wav 17.07.2017 20:32 32 KB
AN158/panel/XML_sounds/PULL_UP.wav 10.02.2006 01:14 465 KB
AN158/panel/XML_sounds/SEATBELTS.wav 08.01.1998 06:55 32 KB
AN158/panel/XML_sounds/SINKRATE.wav 10.02.2006 01:31 946 KB
AN158/panel/XML_sounds/SMALL_SWITCH.wav 10.02.2006 01:31 15 KB
AN158/panel/XML_sounds/SMOKING.wav 08.06.2000 03:00 79 KB
AN158/panel/XML_sounds/sound.wav 23.08.2015 00:43 996 KB
AN158/panel/XML_sounds/SpoilerLever.wav 09.12.2012 23:57 156 KB
AN158/panel/XML_sounds/Switch_Light_Sound.wav 25.09.2007 02:29 6 KB
AN158/panel/XML_sounds/TCAS_traffic.wav 28.07.2011 08:06 315 KB
AN158/panel/XML_sounds/TO_LOW_FLAPS.wav 10.02.2006 01:32 465 KB
AN158/panel/XML_sounds/TO_LOW_GEAR.wav 10.02.2006 01:32 465 KB
AN158/panel/XML_sounds/TO_LOW_TERR.wav 10.02.2006 01:33 1 MB
AN158/panel/XML_sounds/TRAFFIC2.WAV 08.07.1999 01:46 13 KB
AN158/panel/XML_sounds/traffic_traffic.wav 09.11.2005 13:25 26 KB
AN158/panel/XML_sounds/TUNE.wav 10.02.2006 01:33 172 KB
AN158/panel/XML_sounds/WARN_BUZZER.wav 07.11.2005 07:50 46 KB
AN158/panel/XML_sounds/wav_tcas_fail.wav 22.05.2005 16:00 45 KB
AN158/panel/XML_sounds/wav_tcas_ok.wav 22.05.2005 16:00 42 KB
AN158/panel/XML_sounds/WHOOP_WHOOP.wav 10.02.2006 01:33 122 KB
AN158/panel/XML_sounds/WINDSHEAR.wav 10.02.2006 01:34 772 KB
AN158/panel/XML_sounds/wiper1.wav 09.04.2017 21:28 71 KB
AN158/panel/XML_sounds/wiper2.wav 09.04.2017 21:28 21 KB
AN158/Passenger_files/ 10.08.2020 23:56
AN158/Passenger_files/AN158.ini 12.04.2016 14:10 2 KB
AN158/Passenger_files/AN158.jpg 12.04.2016 13:51 34 KB
AN158/README!.txt 19.12.2020 19:10 889 B
AN158/sound.158/ 09.11.2020 12:07
AN158/sound.158/134roll.wav 31.07.2009 01:27 531 KB
AN158/sound.158/Avionics.wav 15.08.2001 16:57 2 MB
AN158/sound.158/A_EFSC.wav 31.07.2009 00:55 187 KB
AN158/sound.158/ban11.wav 31.07.2009 02:02 151 KB
AN158/sound.158/ban12.wav 31.07.2009 02:02 151 KB
AN158/sound.158/ban13.wav 31.07.2009 02:30 151 KB
AN158/sound.158/ban14.wav 31.07.2009 02:26 151 KB
AN158/sound.158/BAN1SHUT.WAV 31.07.2009 02:06 471 KB
AN158/sound.158/BAN1STRT.WAV 31.07.2009 02:06 531 KB
AN158/sound.158/ban21.wav 31.07.2009 00:54 214 KB
AN158/sound.158/ban22.wav 31.07.2009 00:54 214 KB
AN158/sound.158/ban23.wav 31.07.2009 00:54 168 KB
AN158/sound.158/Ban24.wav 31.07.2009 00:55 74 KB
AN158/sound.158/BAN2SHUT.WAV 31.07.2009 02:08 471 KB
AN158/sound.158/BAN2STRT.WAV 31.07.2009 02:07 122 KB
AN158/sound.158/BAOVER.WAV 02.09.1999 02:44 86 KB
AN158/sound.158/bbn11.wav 31.07.2009 02:03 151 KB
AN158/sound.158/bbn12.wav 31.07.2009 02:04 151 KB
AN158/sound.158/bbn13.wav 31.07.2009 02:29 151 KB
AN158/sound.158/bbn14.wav 31.07.2009 02:29 151 KB
AN158/sound.158/BBN1SHUT.WAV 31.07.2009 02:11 943 KB
AN158/sound.158/BBN1STRT.WAV 31.07.2009 02:10 531 KB
AN158/sound.158/bbn21.wav 31.07.2009 01:01 214 KB
AN158/sound.158/bbn22.wav 31.07.2009 01:01 214 KB
AN158/sound.158/bbn23.wav 31.07.2009 01:02 168 KB
AN158/sound.158/BBN24.wav 31.07.2009 00:58 74 KB
AN158/sound.158/BBN2SHUT.WAV 31.07.2009 02:10 471 KB
AN158/sound.158/BBN2STRT.WAV 31.07.2009 02:09 197 KB
AN158/sound.158/Bmflaps.WAV 31.07.2009 02:05 792 KB
AN158/sound.158/BMGEARDN.WAV 20.03.2000 13:37 132 KB
AN158/sound.158/BMGEARUP.WAV 20.03.2000 14:18 132 KB
AN158/sound.158/bnroll2.wav 18.04.2001 08:21 390 KB
AN158/sound.158/B_EFSC.wav 31.07.2009 00:55 187 KB
AN158/sound.158/dcwind.wav 31.07.2009 01:13 549 KB
AN158/sound.158/kagear.wav 18.04.2001 04:19 88 KB
AN158/sound.158/kastall.wav 18.04.2001 04:19 23 KB
AN158/sound.158/M80_ac.wav 07.03.2005 10:27 65 KB
AN158/sound.158/Sound.cfg 09.11.2020 12:15 9 KB
AN158/sound.158/sound_backup001.cfg 29.12.2019 19:35 23 KB
AN158/sound.158/touchc.wav 07.01.1999 01:39 286 KB
AN158/sound.158/touchl.wav 01.08.2001 21:35 41 KB
AN158/sound.158/touchr.wav 01.08.2001 21:35 41 KB
AN158/sound.158/wind.wav 31.07.2009 01:03 181 KB
AN158/sound.158/xban11.wav 31.07.2009 02:42 676 KB
AN158/sound.158/xban12.wav 31.07.2009 02:42 676 KB
AN158/sound.158/xban13.wav 31.07.2009 02:43 676 KB
AN158/sound.158/xban14.wav 31.07.2009 02:43 676 KB
AN158/sound.158/XBAN1STRT.WAV 04.04.2000 07:46 531 KB
AN158/sound.158/XBAN21.wav 04.11.2013 17:56 818 KB
AN158/sound.158/xban22.wav 31.07.2009 02:44 1 MB
AN158/sound.158/xban23.wav 31.07.2009 02:45 1 MB
AN158/sound.158/xban24.wav 31.07.2009 02:45 58 KB
AN158/sound.158/XBAN2SHUT.WAV 04.11.2013 18:44 2 MB
AN158/sound.158/XBAN2STRT.WAV 20.03.2000 14:19 119 KB
AN158/sound.158/xbbn11.wav 31.07.2009 02:49 676 KB
AN158/sound.158/xbbn12.wav 31.07.2009 02:49 676 KB
AN158/sound.158/xbbn13.wav 31.07.2009 02:49 676 KB
AN158/sound.158/xbbn14.wav 31.07.2009 02:49 151 KB
AN158/sound.158/XBBN1SHUT.WAV 20.03.2000 14:20 471 KB
AN158/sound.158/XBBN1STRT.WAV 04.04.2000 07:46 531 KB
AN158/sound.158/xbbn21.wav 04.11.2013 17:56 818 KB
AN158/sound.158/xbbn22.wav 31.07.2009 02:50 1 MB
AN158/sound.158/xbbn23.wav 31.07.2009 02:51 1 MB
AN158/sound.158/xbbn24.wav 31.07.2009 02:51 58 KB
AN158/sound.158/XBBN2SHUT.WAV 04.11.2013 18:44 2 MB
AN158/sound.158/XBBN2STRT.WAV 20.03.2000 14:20 115 KB
AN158/sound.158/X_A_EFSC.wav 31.07.2009 02:13 135 KB
AN158/sound.158/X_B_EFSC.wav 31.07.2009 02:13 92 KB
AN158/texture.CUT1714/ 04.12.2020 01:01
AN158/texture.CUT1714/AN158_3DPARTS_VC.bmp 03.09.2019 16:45 1 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_BAGGAGE.bmp 14.07.2015 12:26 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_CABINA_INT_T.bmp 03.11.2014 00:09 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_CIRCUITBRKS_VC.bmp 14.10.2020 20:43 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_CIRCUITBRKS_VC_L.bmp 12.10.2020 00:32 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_ENGINE_L_L.bmp 19.05.2014 18:16 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_ENGINE_L_T.bmp 20.11.2017 19:07 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_ENGINE_R_L.bmp 19.05.2014 18:16 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_ENGINE_R_T.bmp 22.11.2016 07:02 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_FUSE1_L.bmp 14.05.2015 19:57 1 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_FUSE1_T.bmp 05.10.2016 23:29 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_FUSE2_L.bmp 14.05.2015 19:55 1 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_FUSE2_T.bmp 05.10.2016 23:31 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_FUSE3_L.bmp 13.11.2014 19:27 1 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_FUSE3_T.bmp 05.10.2016 23:33 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_INT_T.bmp 22.09.2014 21:12 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_LATERAL1_VC.bmp 26.10.2020 01:01 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_LATERAL1_VC_L.bmp 26.10.2020 01:01 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_LATERAL_VC.bmp 03.09.2020 18:19 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_LATERAL_VC_L.bmp 16.10.2020 21:14 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_LEFTWING_T.bmp 08.06.2016 04:20 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_MAINPANEL_VC.bmp 19.10.2020 23:59 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_MAINPANEL_VC_L.bmp 21.12.2019 00:14 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_OVERHEAD_VC.bmp 17.10.2020 17:10 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_OVERHEAD_VC_L.bmp 22.05.2019 13:30 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_PARTES1_VC1.bmp 14.10.2020 20:43 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_PARTES_VC1.bmp 30.10.2020 18:10 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_PARTS_T.bmp 22.09.2014 23:20 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_PEDESTAL1_VC.bmp 03.09.2020 21:08 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_PEDESTAL2_VC.bmp 07.10.2020 00:40 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_PEDESTAL3_VC.bmp 15.09.2020 23:53 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_RIGHTWING_T.bmp 08.06.2016 04:19 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_TAIL_L.bmp 12.11.2014 01:03 3 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_TAIL_T.bmp 23.10.2014 15:08 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_VC2.bmp 04.12.2019 02:39 4 MB
AN158/texture.CUT1714/AN158_VC2_L.bmp 04.12.2019 02:37 4 MB
AN158/texture.CUT1714/PILOT1.bmp 09.01.2015 17:00 256 KB
AN158/texture.CUT1714/pilot2.bmp 09.01.2015 17:00 256 KB
AN158/texture.CUT1714/RAT_PROP.bmp 29.03.2017 17:25 256 KB
AN158/texture.CUT1714/RAT_PROP_T.bmp 31.05.2019 16:40 256 KB
AN158/texture.CUT1714/thumbnail.jpg 04.12.2020 01:01 32 KB
AN158/texture.CUT1714/VC1_L.bmp 19.10.2020 23:54 1 MB
AN158/texture.CUT1714/VC2_L.bmp 06.09.2019 10:19 1 MB
AN158/texture.CUT1714/VC3_L.bmp 04.09.2020 00:00 1 MB
AN158/texture.CUT1714/VINIL_AZULSOMBRA_VC .bmp 11.10.2020 18:15 2 MB
AN158/texture.CUT1714/VINIL_AZUL_VC.bmp 11.10.2020 20:40 2 MB
AN158/texture.CUT1714/windows_t.bmp 26.04.2016 01:55 256 KB
AN158/texture.URNTN/ 13.12.2020 22:58
AN158/texture.URNTN/AN158_3DPARTS_VC.bmp 03.09.2019 16:45 1 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_BAGGAGE.bmp 13.07.2015 23:27 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_CABINA_INT_T.bmp 02.11.2014 10:09 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_CIRCUITBRKS_VC.bmp 14.10.2020 20:43 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_CIRCUITBRKS_VC_L.bmp 12.10.2020 00:32 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_ENGINE_L_L.bmp 19.05.2014 18:16 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_ENGINE_L_T.bmp 11.06.2016 19:49 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_ENGINE_R_L.bmp 19.05.2014 18:16 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_ENGINE_R_T.bmp 11.06.2016 19:50 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_FUSE1_L.bmp 17.11.2016 11:54 1 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_FUSE1_T.bmp 18.11.2016 11:22 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_FUSE2_L.bmp 13.11.2014 06:50 1 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_FUSE2_T.bmp 10.06.2016 23:09 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_FUSE3_L.bmp 13.11.2014 05:27 1 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_FUSE3_T.bmp 18.11.2016 11:27 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_INT_T.bmp 22.09.2014 08:12 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_LATERAL1_VC.bmp 26.10.2020 01:01 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_LATERAL1_VC_L.bmp 26.10.2020 01:01 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_LATERAL_VC.bmp 03.09.2020 18:19 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_LATERAL_VC_L.bmp 16.10.2020 21:14 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_LEFTWING_T.bmp 11.06.2016 00:47 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_MAINPANEL_VC.bmp 19.10.2020 23:59 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_MAINPANEL_VC_L.bmp 21.12.2019 00:14 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_OVERHEAD_VC.bmp 17.10.2020 17:10 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_OVERHEAD_VC_L.bmp 22.05.2019 13:30 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_PARTES1_VC1.bmp 14.10.2020 20:43 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_PARTES_VC1.bmp 30.10.2020 18:10 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_PARTS_T.bmp 11.11.2014 02:21 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_PEDESTAL1_VC.bmp 03.09.2020 21:08 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_PEDESTAL2_VC.bmp 07.10.2020 00:40 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_PEDESTAL3_VC.bmp 15.09.2020 23:53 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_RIGHTWING_T.bmp 11.06.2016 00:46 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_TAIL_L.bmp 11.11.2014 11:04 3 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_TAIL_T.bmp 10.06.2016 22:53 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_VC2.bmp 04.12.2019 02:39 4 MB
AN158/texture.URNTN/AN158_VC2_L.bmp 04.12.2019 02:37 4 MB
AN158/texture.URNTN/PILOT1.bmp 09.01.2015 03:00 256 KB
AN158/texture.URNTN/pilot2.bmp 09.01.2015 03:00 256 KB
AN158/texture.URNTN/RAT_PROP.bmp 29.03.2017 17:25 256 KB
AN158/texture.URNTN/RAT_PROP_T.bmp 31.05.2019 16:40 256 KB
AN158/texture.URNTN/thumbnail.jpg 10.12.2018 10:34 24 KB
AN158/texture.URNTN/VC1_L.bmp 19.10.2020 23:54 1 MB
AN158/texture.URNTN/VC2_L.bmp 06.09.2019 10:19 1 MB
AN158/texture.URNTN/VC3_L.bmp 04.09.2020 00:00 1 MB
AN158/texture.URNTN/VINIL_AZULSOMBRA_VC .bmp 11.10.2020 18:15 2 MB
AN158/texture.URNTN/VINIL_AZUL_VC.bmp 11.10.2020 20:40 2 MB
AN158/texture.URNTN/windows_t.bmp 11.06.2016 19:07 256 KB
AN158/texture.white/ 19.12.2020 19:02
AN158/texture.white/AN158_3DPARTS_VC.bmp 14.01.2020 11:54 1 MB
AN158/texture.white/AN158_BAGGAGE.bmp 14.07.2015 12:26 4 MB
AN158/texture.white/AN158_CABINA_INT_T.bmp 02.11.2014 23:09 4 MB
AN158/texture.white/AN158_CIRCUITBRKS_VC.bmp 03.05.2019 22:36 4 MB
AN158/texture.white/AN158_CIRCUITBRKS_VC_L.bmp 12.10.2020 00:32 4 MB
AN158/texture.white/AN158_ENGINE_L_L.bmp 19.05.2014 18:16 4 MB
AN158/texture.white/AN158_ENGINE_L_T.bmp 08.06.2016 01:33 4 MB
AN158/texture.white/AN158_ENGINE_R_L.bmp 19.05.2014 18:16 4 MB
AN158/texture.white/AN158_ENGINE_R_T.bmp 08.06.2016 01:33 4 MB
AN158/texture.white/AN158_FUSE1_L.bmp 14.05.2015 19:57 1 MB
AN158/texture.white/AN158_FUSE1_T.bmp 01.06.2016 13:27 4 MB
AN158/texture.white/AN158_FUSE2_L.bmp 15.12.2019 05:53 1 MB
AN158/texture.white/AN158_FUSE2_T.bmp 24.06.2020 10:27 4 MB
AN158/texture.white/AN158_FUSE3_L.bmp 13.11.2014 18:27 1 MB
AN158/texture.white/AN158_FUSE3_T.bmp 31.05.2016 13:47 4 MB
AN158/texture.white/AN158_INT_T.bmp 22.09.2014 21:12 4 MB
AN158/texture.white/AN158_LATERAL1_VC.bmp 26.10.2020 01:01 4 MB
AN158/texture.white/AN158_LATERAL1_VC_L.bmp 26.10.2020 01:01 4 MB
AN158/texture.white/AN158_LATERAL_VC.bmp 03.09.2020 18:19 4 MB
AN158/texture.white/AN158_LATERAL_VC_L.bmp 16.10.2020 21:14 4 MB
AN158/texture.white/AN158_LEFTWING_T.bmp 07.06.2016 12:42 4 MB
AN158/texture.white/AN158_MAINPANEL_VC.bmp 08.01.2020 12:13 4 MB
AN158/texture.white/AN158_MAINPANEL_VC_L.bmp 21.12.2019 00:14 4 MB
AN158/texture.white/AN158_OVERHEAD_VC.bmp 03.09.2020 18:19 4 MB
AN158/texture.white/AN158_OVERHEAD_VC_L.bmp 22.05.2019 13:30 4 MB
AN158/texture.white/AN158_PARTES1_VC1.bmp 14.10.2020 20:43 4 MB
AN158/texture.white/AN158_PARTES_VC1.bmp 12.09.2020 16:33 4 MB
AN158/texture.white/AN158_PARTS_T.bmp 22.09.2014 23:20 4 MB
AN158/texture.white/AN158_PEDESTAL1_VC.bmp 03.09.2020 21:08 4 MB
AN158/texture.white/AN158_PEDESTAL2_VC.bmp 07.10.2020 00:40 4 MB
AN158/texture.white/AN158_PEDESTAL3_VC.bmp 15.09.2020 23:53 4 MB
AN158/texture.white/AN158_RIGHTWING_T.bmp 07.06.2016 12:42 4 MB
AN158/texture.white/AN158_TAIL_L.bmp 12.11.2014 00:03 3 MB
AN158/texture.white/AN158_TAIL_T.bmp 31.05.2016 13:55 4 MB
AN158/texture.white/AN158_VC2.bmp 04.12.2019 02:39 4 MB
AN158/texture.white/AN158_VC2_L.bmp 04.12.2019 02:37 4 MB
AN158/texture.white/PILOT1.bmp 28.01.2017 21:23 256 KB
AN158/texture.white/pilot2.bmp 09.01.2015 16:00 256 KB
AN158/texture.white/RAT_PROP.bmp 29.03.2017 17:25 256 KB
AN158/texture.white/RAT_PROP_T.bmp 31.05.2019 16:40 256 KB
AN158/texture.white/thumbnail.jpg 24.04.2019 15:06 24 KB
AN158/texture.white/VC1_L.bmp 08.01.2020 11:26 1 MB
AN158/texture.white/VC2_L.bmp 06.09.2019 10:19 1 MB
AN158/texture.white/VC3_L.bmp 03.09.2020 18:56 1 MB
AN158/texture.white/VINIL_AZULSOMBRA_VC .bmp 11.10.2020 18:15 2 MB
AN158/texture.white/VINIL_AZUL_VC.bmp 11.01.2020 04:44 2 MB
AN158/texture.white/windows_t.bmp 26.04.2016 01:55 256 KB
avsim_su.diz 25.12.2020 08:13 310 B
Итого: 521 MB
Antonov An158 model with 2d panel and virtual cockpit
→ Размер: 97 MB
→ Дата: 3 месяца назад (25.12.2020 07:13)
→ Автор: Jorge Vega Martínez
→ Прислал: georgevemar (прислал 1 файл )
→ Разрешил модератор: seric76
→ Лицензия: Freeware - Бесплатная версия, распространение не ограничено
→ Скачан: 360 раз